Sklep T2T System

Sklep T2T System

Comarch ERP Optima Płace i Kadry w wersji dla BR pozwala na prowadzenie pełnej obsługi kadrowo-płacowej. Zapewnia pracę zgodną z przepisami, nalicza i drukuje deklaracje podatkowe, wylicza składki ZUS i deklaracje oraz zapewnia obsługę korekt list płac. Moduł jest zintegrowany z programem Płatnik, a opcja e-Deklaracje pozwala automatycznie wysyłać deklaracje podatkowe do US.
Funkcjonalności modułu:
  • zaewidencjonowanie pracowników z możliwością odnotowania przebiegu zatrudnienia, w firmie i poza nią
  • tworzenie struktury podległościowej, która ułatwia zarządzanie kadrami w Comarch ERP Optima oraz w aplikacji Comarch HRM
  • rozliczanie wypłat z uwzględnieniem nieobecności, czasu pracy, dodatków i akordów
  • import i eksport poprzez arkusz kalkulacyjny, m.in.: aktualnych danych kadrowych, informacji o zawartych umowach cywilnoprawnych, danych dotyczących planu pracy, czasu przepracowanego oraz nieobecności
  • import danych kadrowych pracowników z Programu Płatnik (na podstawie ZUS ZUA)
  • kontrolę unikalności numeru PESEL pracowników
  • import elektronicznych zwolnień lekarskich
wariant

Stacjonarnie (opłata za stanowisko), W Chmurze (miesięczny abonament)