0
Twój koszyk
Moduł Comarch ERP Optima Kasa/Bank umożliwia bieżącą kontrolę wszelkich zagadnień związanych z przepływem środków pieniężnych w firmie. Pozwala na uzyskanie informacji na temat kondycji finansowej przedsiębiorstwa, rzeczywistych źródeł uzyskiwanych przychodów, a także ponoszonych kosztów, czy też stanu bieżących należności i zobowiązań.
Funkcjonalności modułu:
  • prowadzenie dowolnej ilości kas i rachunków bankowych również w walutach obcych
  • definiowanie dowolnych form płatności
  • rozliczenia dokumentów w różnych walutach, przy czym jeden z tych dokumentów musi być wystawiony w PLN, a drugi w walucie obcej
  • automatyczne tworzenie różnic kursowych podczas rozliczania dokumentów w walucie
  • możliwość generowania dokumentów kompensat
wariant

Stacjonarnie (opłata za stanowisko), W Chmurze (miesięczny abonament)