0
Twój koszyk
Moduł Comarch ERP Optima Kasa/Bank ułatwia kontrolowanie środków finansowych przedsiębiorstwa. Moduł dostarcza informacji w zakresie  kosztów a także należności oraz zobowiązań.

 Comarch ERP Optima Kasa/Bank  umożliwia:

 

  • tworzenie i prowadzenie dowolnej liczby kas i rachunków firmowych w  tym w walucie obcej
  • stosowanie różnorodnych form płatności  oraz rozliczanie dokumentów w dowolnej walucie (ważne: jeden z dokumentów musi być wystawiony w PLN, drugi w walucie)
  • pełną automatyzacje przy tworzeniu różnic kursowych
  • operacje seryjne m.in. przy rozliczaniu dokumentów
  • tworzenie  dokumentów kompensat, not odsetkowych oraz potwierdzeń dla sald
  • elektroniczne zaczytywanie i wysyłkę przelewów bankowych  oraz wymianę danych poprzez webserwisy
  • generowanie zestawień dotyczących wydatków oraz wpływów na poszczególne dni jak i tych planowanych
wariant

Stacjonarnie (opłata za stanowisko), W Chmurze (miesięczny abonament)